Frikort og støtte fra folketrygden

Frikort

Det er mange som ikke vet at de kan få støtte til tannbehandling. Det er en stor rekke av sykdommer + tilstander som kan gi deg rett til støtte til tannbehandling fra folketrygden. Vi tar imot pasienter med frikort og pasienter som har en av disse sykdommene eller tilstander. 

Vi har direkteoppgjør med HELFO, og de kan dekke store deler av behandlingskostnadene dine for tilstander som forårsaker store tannlegekostnader eller skader. Pasientene som er tillatt å få støtte fra HELFO må derfor bare betale sin egendel fra den totale prisen.

Våre tannleger er godt kjent med Helfo og er alltid oppdatert med reglene og viktig retningslinjer. Hvis du som pasient ønsker mer informasjon, eller om du har spørsmål angående krav for refusjon, vennligst ring oss eller still spørsmålene i konsultasjons timen din hos oss for å få råd fra tannlegen din. Tannlegen din skal vurdere om du faller inn under en av de følgende unntakene.  

Tannlegen din skal innrapportere de godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo.

Disse 15 tilstandene kan gi rett til stønad fra Helfo:

 • Sjelden medisinsk tilstand (spør oss om hvilke tilstander som er med på denne lista (les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 • Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 • Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)
  Kilde: helsenorge.no

Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket, slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret. 

For å få dekning av godkjent egenandel må du komme opp i en sum på min. 2921 kr i et kalenderår. Da får du frikort, som dekker disse egenandelene over 2921 kr.
Men egenbetalingen (kostnad over refusjon og egenandel) må du fortsatt dekke selv uansett.

frikort Dentalcity Ski Tannlegesenter

Vi ønsker all et hyggelig besøk hos oss! Vi tar imot nye pasienter, både akutt og vanlige. Husk at vi har flere avdelinger i Oslo. Alle er velkommen! 

 

Adresse: Holmlia Senter vei 1B, 1255 Oslo

Adresse: Kongens gate 15, 0153 Oslo

Adresse: Helga Vaneks Vei 3G, 1281 Oslo